O SPOLEČNOSTI NTC

29 LET S VÁMI

ÚVODEM

Společnost NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. vznikla v roce 1991 a kromě výroby a prodeje hutnící techniky se zabývá i servisem a obchodem se stavební mechanizací. Firma působí nejen na domácím trhu, ale většina výrobků směřuje do zahraničí. Vysokou kvalitu výrobků a služeb zajišťuje systém řízení jakosti ISO 9001

Společnost neustále pracuje na vývoji nových výrobků a nové nabídky služeb, přičemž základní myšlenkou, která se prolíná všemi aktivitami firmy, je udržet maximální míru spokojenosti zákazníků a zajistit jim co nejlepší podporu pro jejich činnost.  


HISTORIE

Firma NTC byla založena v roce 1991. Na začátku své činnosti se zaměřovala na opravy použitých strojů. Brzy však začala rozšiřovat své aktivity a v roce 1993 uvedla na trh první vlastní výrobek - jednosměrnou zhutňovací vibrační desku. Tento výrobek si během krátké doby vydobyl dobrou pozici na českém a slovenském trhu díky své kvalitě, vynikajícím hutnícím parametrům a konkurenceschopné ceně. Nastoupená cesta vývoje a výroby vlastních výrobků pak již pokračovala dále a předznamenala hlavní trend směřování celé společnosti.

MEZNÍKY SPOLEČNOSTI NTC

Založení společnosti

Začátek vlastní výroby vibračních desek

počátky exportu strojů NTC


NTC zastupuje v ČR značku MIKASA

Začátek výroby vedených vibračních válců

Zavedení systému jakosti dle  ISO 9001

Export strojů NTC se stává dominantní aktivitou firmy

První účast na veletrhu BAUMA v Německu 

Začátek vývoje tandemových válců 

Uvedení tandemových válců na trh 

Redesign a doplnění reverzních desek 

Rozšíření sortimentu o nové řady jednosměrných desek 

Rozšíření sortimentu "2" řady řezačů spár 

 Redesign jednosměrných desek řady Klasik 

Redesign řezačů spár řady "0" 

Uvedení Vibračních pěchů vlastní konstrukceVÝVOJ A DESIGN

NTC vynakládá značnou pozornost i nemalé finanční prostředky na vývoj nových výrobků. Tým konstruktérů a designérů pracuje za pomocí nejmodernějšího 3D softwaru.

Velmi důležitou součástí procesu vývoje je zkoušení nových výrobků, které je zaměřeno na vyhodnocení provozních vlastností připravovaných strojů, otestování jejich životnosti a na dodržení bezpečnostních a hygienických předpisů. V rámci zkoušek spolupracujeme se Státní zkušebnou zemědělských, lesnických a potravinářských strojů, a.s. v Praze a s Ústavem aplikované mechaniky Brno, s.r.o.

SORTIMENT

Řada výrobků se průběžně doplňovala a zlepšovala. Dnes již NTC nabízí celou řadu malé hutnící a stavební techniky:

 • jednosměrné vibrační desky
 • reverzní vibrační desky
 • vibrační pěchy
 • vedené vibrační válce
 • tandemové vibrační válce
 • řezače spár
 • elektrocentrály
 • DALŠÍ AKTIVITY

  Mimo výrobu malé stavební mechanizace se NTC trvale věnuje i dalším oblastem činnosti. Jsou to především:

 • prodej nových i použitých stavebních strojů jiných značek
 • servis a opravy stavebních strojů
 • půjčování stavební a zahradní techniky
 • prodej náhradních dílů
 • EXPORT

  Výrobky NTC si již stačily vydobýt dobrou pozici na českém trhu a úspěšně pronikají téměř do celého světa - vyvážejí se především do zemí Evropské unie, ale i do Ruska, Norska, Saudské Arábie, Jihoafrické republiky a Chile. Zde všude si získávají oblibu svou jednoduchou a účelově řešenou konstrukcí, velmi dobrými provozními parametry, provozní spolehlivostí, širokou použitelností a zajímavými cenami.